Profil společnosti

Společnost Berka – Stavkonzult, s.r.o. (IČ: 037 27 866) je nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti bezpečnosti práce, technického dozoru staveb, požární ochrany, čištění a ochrany povrchů staveb a souvisejícíchch stavebních prací a přepravy nebezpečných látek.

Historie společnosti

Firma Berka – Stavkonzult, s.r.o. působící v oblasti bezpečnosti práce, kde působí jako dodavatel odborných služeb, zejména jako externí technik BOZP, koordinátor bezpečnosti práce na stavbách, včetně zajišťování technického dozoru staveb. Dále ve spolupráci s dalšími odborníky poskytujeme služby v oblasti požární ochrany, oblasti čištění a ochrany povrchů staveb a souvisejících ch stavebních prací (nátěry konstrukcí, zednické, zámečnické a klempířské práce apod.), školení řidičů motorových vozíků a dále při přepravě nebezpečných látek (ADR).

Náš široký a odborný tým má bohaté praktické zkušenosti s prací v terénu, s hodnocením dosažených výsledků, a to i na základě získaných referencí a dále navrhováním optimálních řešení. Disponujeme dostatečným materiálním a technickým zázemím pro poskytnutí komplexních služeb.

Berka – Stavkonzult, s.r.o. - SPOLUPRACUJE S:

Několik důvodů, proč si vybrat nás?

 1. Protože jsme profesionálové ve svém oboru
  V oblasti služeb, které nabízíme anebo zajištujeme, jsme působili anebo působíme cca od roku 2008 a svoje služby poskytujeme jak soukromým tak i veřejným organizacím (společnostem).
 1. Jsme flexibilní
  Při plnění zakázky se plně přizpůsobujeme požadavkům klienta na termín zajištění plnění požadované služby.
 1. Ručíme za své služby
  A to jak odpovědnostní pojistkou za způsobené škody (odpovědnostní pojistkou za způsobenou škodu do výše 5 000 000,- Kč), tak osobní zodpovědností, kdy v případě kontrol ze strany dozorujících státních organizací (HZS, OIP, KHS) nebo vzniku mimořádné události, jsme zákazníkům plně k dispozici.
 1. Jsme transparentní
  Při tvorbě cenové nabídky vycházíme z aktuální a konkrétní potřeby klienta, kdy cenová kalkulace je klientovi „šitá na míru“.
 1. Optimalizujeme Vaše náklady
  Díky využití moderních pomůcek a výpočetní techniky, pro své zákazníky optimalizujeme celkové náklady na zajištění požadovaných služeb vedoucí k zajištění legislativních povinností v oblastech nabízených služeb.
 1. Staráme se za Vás
  V případě jednorázové nebo dlouhodobé spolupráce je pro nás samozřejmostí Vás, naše zákazníky, s dostatečným časovým předstihem upozorňovat, například na termíny provedení preventivních prohlídek, termíny revizí (elektro, hromosvodů, EZS, EPS, hasicích přístrojů apod.).

Veškeré činnosti zajišťujeme výhradně prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí.

Pro poskytnutí bližších informací nebo objednání některé z nabízených služeb nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Jaroslav Berka
jednatel

GSM: 722 673 633
@: berka-stavkonzult@seznam.cz