Čištění a ochrana povrchu staveb

Nabízíme čištění fasád a ochráníme Vaše povrchy střech, teras, plotů, podlah aj. od mechů, řas, plísní, hub a graffiti. Z fasády dokážeme odstranit barvy, tenkovrstvé omítky a lepidla. K tomu nabízíme další veškeré stavební práce.

Postup při odstraňování organických nečistot - mechů, řas, lišejníků a ochrana před jejich opětovným výskytem.

 

VARIANTA 1 – Očištění a prevence

Na celou zasaženou plochu se nanese rovnoměrně do nasycení povrchu přípravek SCALP RENOV EXPRESS a nechá se působit 30 minut. Odumřelé řasy, mechy, plísně a prachové částice se následně omyjí z povrchu studenou tlakovou vodou (min. 10 MPa).

Po vyschnutí povrchu se nanese rovnoměrně stříkáním na celý povrch přípravek ANTI-MOUSSE 77, který vytváří na ošetřeném povrchu ve vodě těžko rozpustné sloučeniny a zabraňuje novotvorbě organických nečistot na dobu až několika let. ANTI-MOUSSE 77 musí na povrchu uschnout. Nelze jej aplikovat za deště nebo těsně před ním.
Výsledkem výše uvedeného postupu je dokonalé odstranění organických nečistot a prachových částic z povrchu. Ošetřený povrch je chráněn před opětovným výskytem řas, mechů a plísní po dobu několika let.
 
ANTI-MOUSSE 77 je přetíratelný jakoukoliv barvou a lze na něj nanášet lepidla nebo i jiné hmoty

Tento postup lze využít, jak při přípravě podkladu pro následné lepení kontaktních zateplovacích systémů nebo nanášení nátěrů na povrchy znečištěné organickou nečistotou, tak i v rámci pravidelné údržby a čištění povrchů staveb.

Doba trvání akce u plochy fasády do 1 000 m2 je 2-4 dny

VEŠKERÉ PRÁCE NA FASÁDĚ JSOU PROVÁDĚNY Z VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY A TÍM NEDOCHÁZÍ K NARUŠENÍ POVRCHU FASÁDY POUŽITÍM KOTVÍCÍCH PRVKŮ, JAKO PŘI POUŽITÍ LEŠENÍ.


VARIANTA 2 – Očištění s nátěrem fasády

Na celou zasaženou plochu se nanese rovnoměrně do nasycení povrchu přípravek SCALP RENOV EXPRESS a nechá se působit 30 minut. Odumřelé řasy, mechy, plísně a prachové částice se následně omyjí z povrchu studenou tlakovou vodou (min. 10 MPa).
Po dokonalém vyschnutí je provedena penetrace přípravkem PCI Multigrund® PGS.
Následně je proveden 2× nátěr fasádní silikonovou barvou.

Na ošetřeném povrchu vytváří silikonový nátěr ve vodě těžko rozpustné sloučeniny a tím je chráněn před opětovným výskytem řas, mechů a plísní po dobu několika let.

Doba trvání akce u plochy fasády do 1 000 m2 je 7-10 dnů

VEŠKERÉ PRÁCE NA FASÁDĚ JSOU PROVÁDĚNY Z VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY A TÍM NEDOCHÁZÍ K NARUŠENÍ POVRCHU FASÁDY POUŽITÍM KOTVÍCÍCH PRVKŮ, JAKO PŘI POUŽITÍ LEŠENÍ.