Osvědčení a odborné způsobilosti

Společnost Berka – Stavkonzult, s.r.o. (IČ: 037 27 866) poskytuje služby, jejíž produkty jsou - specializovaná a odborná činnost jednotlivých pracovníků. Odborný tým byl sestaven a vybudován s ohledem na získané mnohaleté zkušenosti ve stavebnictví a vysoké požadavky našich zákazníků, včetně náročnosti procesů při realizaci jejich konkrétních zakázek.

Pracovníci z jednotlivých úseků nabízených služeb neustále pracují na zvyšování své kvalifikace tak, aby měli nejnovější poznatky ke své specializaci a legislativě, která se k jejich činností vztahuje.

Společným zájmem pro Vás, je naše vysoká odbornost a profesionalita každého z nás.

SEZNAM OPRÁVNĚNÍ A OSVĚDČENÍ