Reference

Připravili jsme pro Vás část referencí od našich klientů. S ohledem na celkový rozsah realizovaných zakázek uvádíme pouze výčet z posledních akcí (cca od 2012 do 10/2015). Další realizované zakázky (reference), dodáme (předložíme) dle poptávky, na vyžádání.

REFERENCE ZAKÁZEK BEZPEČNOST PRÁCE

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. - IČ: 70960399

Křižovatka krajských silnic III/43911 a III/03559 – zvýšení bezpečnosti v historickém centru městyse Hustopeče nad Bečvou (úprava nepřehledné křižovatky a místní komunikace v centru městyse, rekonstrukce a vybudování nových přilehlých chodníků, parkovacích stání a přechodů pro chodce).

Investiční náklady: cca 5,7 mil. Kč

Výkon koordinátora BOZP v realizaci (07/2015 – 09/2015)
V referencích 1 projekt.

reference pdf »

 

Olomoucký kraj - IČ: 60609460

1) III/44317 Velká Bystřice – okružní křižovatka (výstavba okružní křižovatka, včetně přeložek IS)

Investiční náklady: cca 17,6 mil. Kč
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (07/2015 – 09/2015)

reference pdf »

2) II/444 Uničov – Šternberk, Intravilán a úprava křižovatky silnic II/444 a III/44624 v Uničově (stavební úpravy a rekonstrukce)

Investiční náklady: cca 112,2 mil. Kč
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (03/2015 – 08/2015)
V referencích 2 projekty.

reference pdf »

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o. – IČ: 65993390

1) R46 MÚK Vranovice – Kelčice, MÚK Brodek u Prostějova, etapa II. B, Olomoucký kraj (výstavba připojovací a odbočovací větvě rychlostní komunikace R46 ve směru na Brno)

Investiční náklady: cca 68,9 mil. Kč
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (09/2014 – 10/2015)

2) Okružní křižovatka I/47 a II/437 Lipník nad Bečvou (výstavba okružní křižovatky a napojení na navazující komunikace).

Investiční náklady: cca 8,2 mil. Kč
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (07/2014 – 11/2014)
V referencích 2 projekty.

reference pdf »

 

Městys NÁMĚŠŤ NA HANÉ - IČ: 00299260

Stavební úpravy části interiérů severního křídla nízké části Zámku včetně rekonstrukce střešního pláště severního křídla.
Investiční náklady: cca 10,9 mil. Kč
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (12/2014 – 05/2015)
V referencích 1 projekt.

reference pdf »

 

Městys NÁMĚŠŤ NA HANÉ - IČ: 00299260

Revitalizace lokality Na hradě v Městysi Náměšť na Hané (vybudování nové lávky a hygienického zázemí pro návštěvníky).
Investiční náklady: cca 7,7 mil. Kč
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (03/2015 – 07/2015)
V referencích 1 projekt.

reference pdf »

 

Veolia Energie ČR, a.s. - IČ: 45193410

1) TELECOM – Stupkova 18, Olomouc (vybudování horkovodní přípojky – vnější část cca 95 m, vnitřní část cca 60 m).

Investiční náklady: cca 1,8 mil. Kč
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (08/2015 – 09/2015)

reference pdf »

2) Výměna vratného potrubí IV. etapa, ul.Velkomoravská – ul.Welnerova (výměna vratného potrubí horkovodu).

Investiční náklady: cca 29 mil. Kč
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (02/2015 – 09/2015)

reference pdf »

3) Snížení emisí z CZT Olomouc – Horkovod, tř. Svobody – Vídeňská – 17.listopadu (výměna horkovodního potrubí).

Investiční náklady: cca 42 mil. Kč
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (04/2014 – 11/2014
V referencích 3 projekty.

reference pdf »

 

Galerie Šantovka - IČ: 24755664

Výstavba polyfunkčního centra o 3 NP a 1 PP, včetně dětského hřiště a venkovních státní pro osobní vozidla, Olomouc
(Cca 46 000 m2 pronajímatelné plochy s přibližně 180 obchodními jednotkami a cca 1000 parkovacích míst).
Investiční náklady: nad 1,5 miliardy Kč (bez DPH)
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (02/2012 – 10/2013)
V referencích 1 projekt.

reference pdf »

 

Olomouc city center, a.s. - IČ: 24128287

Výstavba objektu developera - CPI CITY CENTER OLOMOUC (výstavba komplexu budov – hotel „Clarion Congress Hotel“ /stavební úpravy a nástavba původní stavby hotelu/, novostavba administrativní budovy, novostavba kongresového sálu vč. novostavby objektu zázemí).

Investiční náklady: od 350 do 450 mil. Kč (bez DPH)
Výkon koordinátora BOZP v realizaci (08/2011 – 08/2013)
V referencích 1 projekt.

reference pdf »

 

WOOD STYL CZ, s.r.o. - IČ: 26841568

Služby v oblasti BOZP a PO.
Činnost technika BOZP a PO (01/2015 – dosud)

 

Provádění staveb Olomouc, a.s. - IČ: 25385551

Služby v oblasti BOZP a PO.
Činnost technika BOZP a PO (11/2013 – dosud)

 

CELKOVÝ PŘEHLED REFERENČNÍCH ZAKÁZEK (BOZP) zde

 

REFERENCE ZAKÁZEK TECHNICKÝ DOZOR STAVEB

Obec Hlušovice, IČ: 00635677

Stavební úpravy společenského domu včetně nástavby Obecního úřadu v Hlušovicích

Investiční náklady: cca 12 mil. Kč
Výkon technického dozoru stavebníka (04/2015 – 01/2016)
V referencích 1 projekt.

reference pdf »

Město Zábřeh, IČ: 303640

Zateplení kancelářské budovy MěÚ Zábřeh, nám. Osvobození 15

Investiční náklady: cca 10,3 mil. Kč
Výkon technického dozoru stavebníka (03/2015 – 08/2015)
V referencích 1 projekt.

reference pdf »

 

CELKOVÝ PŘEHLED REFERENČNÍCH ZAKÁZEK (TDI) - zde